/* onderstaande code is voor standen van Sportlink */

   

De lijst is bijgewerkt vanaf seizoen 1978, de namen VETGEDRUKT: deze spelers zijn nog actief. Het seizoen 2015-2016 is meegenomen. (nacompetitie nog niet)

1 Remco v.d. Mossel 144
2 Wybe Hoekstra 140
3 Willem de Vries 105
4 Sander Zonderland 86
5 Arjen de Vries 74
6 Gerd Hoekstra 68
7 Jan Lolkema 64
8 Arjan Andringa 59  
9 Rein S. Faber    56  
10 Jan Joostema 50  
11 Henk J. v Dalfsen 45  
12 Sjoerd de Vries 43  
13 Geert Andringa 37  
14 e.d. 34  
15 Berry Miedema 29  
16 Roan H. Joostema       28  
17 Gerlof Glazema 28  
18 Jacobus Zwart 23  
19 Ruurd de Vries       20  
20 Jacob Laverman 19  
21 Doede Wielenga 18  
22 Aant v.d. Veen 17  
23 Jeroen Wagenaar 14  
24 Henk de Vries 13  
25 Enno Kingma 12  
26 Siemen Zeldenrust 12  
27 Johny Bergsma 12  
28 Henk Jelle Dijkstra 12  
29 Hylke Bruinsma 11  
30 Jacob Faber 10  
31 Ydo Hoekstra 9  
32 Bart Stroosma 9  
33 Anne Wiersma 9  
34 Koos Stapert 9  
35  Wim Abma 9  
36 Goffe Jensma 8  
37 Siebe Post 8  
38 Willem Faber 8  
39 Teakele Wiersma 8  
40 Jilke Terpstra 7  
41 Mindert Veenstra 6  
42 Jaap van Rees 6  
43 Rein K. Faber 6  
44 Bauke Joostema 6  
45 Rienk v.d. Veen 5  
46 Rinse Miedema 5  
47 Herre de Vries 4  
48 Haye Stellingwerf 4  
49 Tsjerk Nagel 4  
50 Sjoerd Zwart 4  
51 Jan W. Wagenaar 4  
52 Peter Sinnema 4  
53 Gosse J. Hoekstra 4  
54 Hylke Hoekstra 3  
55 Jeroen Stellingwerf 3  
56 Jo de Schiffart 3  
57 AnneTuinhof  3  
58 Sido de Schiffart 3  
59 Ludy Meersma 3  
60 Sipko Vis 3  
61 Aldert Sytsma 3  
62  Jens de Boer 3  
63 Steven de Jong 2  
64 Cor Jensma 2  
65 Dirk J. Posthumus 2  
66 Johannes Zoodsma 2  
67 Sjoerd Sytema 2  
68 Hendrik Kootstra 1  
69 Siebe Joostema 1  
70 Klaas Dijkstra 1  
71 Dries Vrieswijk 1  
72 Auke Akkerman 1  
73 Simon de Groot 1  
74 Rienik Zwart 1  
75 Arjen Kerlien 1  
76 Hotze Hayma 1  
77 Klaas v.d. Schaar 1  
78 Sander de Schiffart 1  
79 Wouter J. de Roos 1  
80 Anne D. Talsma 1  
81 Dirk Okma 1  
82 Willem Bantema 1  
83 Johan Wiersma 1  
84 Henry Wassenaar 1  
85 Folkert Feenstra 1  
86 Bram Klaver 1  
87 Assad al Fredawi 1  
88 Guido v.d. Meer 1  
riedex.jpg

Wie is online

We hebben 66 gasten en geen leden online

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Log in

Binnenkort

Geen gebeurtenissen gevonden
loader

jubileum boek

Ga naar boven